1398-09-25 20:00 دیالوگ چند انتخابی فایل و پوشه
zahmah

 
سلام
کامپوننتی فراتر از FolderBrowserDialog سراغ ندارید که:
1. حالت Multiselect داشته باشد
2. انتخاب همزمان فایل و پوشه هم داشته باشد

هرچه سرچ کردم چیزی دستگیرم نشد.
ببخشید!
1398-09-30 01:42
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
بطور پیشفرض و آماده برای پوشه/Folder چیزی نداریم ...
ولی اگر اغلب تعداد پوشه های انتخابی کم است، میتوانید یک ListBox نشان دهید و کاربر هر بار یک پوشه را انتخاب و Add کند،
به عنوان یک راه حل کمکی میتوانید Drag/Drop هم که داشته باشید، این دو امکان باهم در اغلب موارد کافی خواهد بود.
چیزی شبیه این برنامه:

Demo & Download


ولی اگر واقعا در حد کامل اش را نیاز دارید، باید خودتان با TreeView یکی بسازید !
زیاد هم سخت نیست، میتوانید در عرض چند ساعت چیز ساده ای حاضر کنید.

البته اینکه هم فایل و هم پوشه میخواهید ، کارتان را سخت میکند و دیالوگ انتخابی هم بزرگ خواهد شد.

اگر برایتان سخت است، در سایت CodeProject هم جستجوکنید ، شاید چیز آماده ای پیدا کنید.
مانند این مورد
https://www.codeproject.com/Articles/4472/Enhanced-BrowseForFolder-Styled-TreeView

موفق باشید.