1401-12-07 15:55 treeview لیبل دار
zahmah

 
سلام
من یک treeview دارم که نودهای آن را از یک جدول sql فراخوانی می کند.
الف) میخواهم تعداد نودهای اضافه شده توسط هرکدام از کاربران تحت شبکه را به صورت لیبلی گوشه نودهای پدر نمایش دهد
ب) بعد از مشاهده نود جدید اضافه شده توسط سایر کاربران، از مقدار لیبل، یک واحد کم کند. (برای آن کاربر)
ج) قاعدتا تعداد نشان داده شده در لیبل برای هر کاربر باید متفاوت باشد
1. چه روشی را برای این کار پیشنهاد می دهید؟
2. آیا کامپوننتی شبیه treeview وجود دارد که خاص این کار طراحی شده باشد؟
1401-12-20 01:26
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
میبخشید، پیام تان را دیر دیدم!
بنظرم شما میتوانید از همان TreeViewعادی استفاده کنید و تعداد مدنظرتان را با یک براکت یا کروشه و... در کنار نام نمایش دهید.
حتی به راحتی میتوانید Text گره ها را در زمان-اجرای برنامه تغییر دهید.

نمونه ساده زیر بسته به یک ComboBox متن گره ها را تغییر میدهد
شما میتوانید همان اعداد و متن ها و... را از دیتابیس خوانده و اعمال کنید


دانلود
TreeviewTest.zip (9KB)