1396-11-23 23:26 دانلود مستقیم TFS 2018
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام به دوستان
این تاپیک ویژه دانلود و بروز رسانی های TFS 2018 است.

برای دانلود آخرین نسخه VS 2017 می توانید به تاپیک ویژه دانلود مستقیم Visual Studio 2017 مراجعه کنید
1396-11-23 23:27 Direct Download Team Foundation Server 2018 (TFS 2018) ISO/Offline 528MB
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
Team Foundation Server 2018 (TFS 2018)


Team Foundation Server 2018 [528MB]
Name: tfsserver2018.iso
SHA1: FEEAA9276D35262AFDCE0B7D9847E60B2FBB0DE8
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=856342

Team Foundation Server Express 2018 [528MB]
Name: tfs2018_express.iso
SHA1: B3905DF7713631E7F45C074B83DCD85F54E1299D
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=856341
1397-01-21 14:05 Direct Download Team Foundation Server 2018 Update 1 (TFS 2018 U1) ISO/Offline 547MB
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
Team Foundation Server 2018 Update 1 (TFS 2018 U1)


Team Foundation Server 2018 Update 1 [547MB]
Name: tfsserver2018.1.iso
SHA1: 95E21F6D2CB6AB6BFC2BBEBCB3FABC50B1D0645A
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=866621

Team Foundation Server Express 2018 Update 1 [547MB]
Name: tfs2018.1_express.iso
SHA1: AA41C9703CFE309D7C6781B40FF20A3DEADBA3E8
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=866619

https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/releasenotes/tfs2018-update1