1397-03-31 19:50 خواندن و نوشتن فایل در سی شارپ
Aarash

 
سلام میخواستم معدل ۶۰عدد را با استفاده خواندن فایل به کمک FILE *fp; و حلقه for گرفته و ۶۰ عدد را جمع زده و میانگین را حساب کنم چطوری باید بنویسمش
1397-04-01 13:40
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
اعداد را در یک فایل متنی (txt) بنویسید و بین آنها enter بزنید (هر عدد در یک خط) و یک پروژه Console بسازید و از کد زیر استفاده کنید.

double sum = 0;
int count = 0;

string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines("D:\\file.txt" ) ;
for (int ix = 0; ix < lines.Length; ix++)
{
string line = lines[ix];
if (string.IsNullOrEmpty(line)) continue;
sum += double.Parse(line);
count++;
}

double average = count > 0 ? sum / count : 0.0;
Console.WriteLine(string.Format("average: {0:N2}", average));
Console.ReadLine();