1396-02-17 12:05 اطلاع رسانی و اخبار مرتبط با دات نت
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
در این تاپیک قصد اعلان اخبار و اطلاع رسانی و بروزرسانی و... را داریم.
1396-02-17 12:08 دانلود آخرین نسخه های دات نت فریم ورک و دات نت کور
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام مجدد
دوستان برای دانلود آخرین نسخه های Microsoft .Net Framework و Microsoft .Net Core میتوانند به سایت http://dot.net مراجعه کنند.
1396-02-17 12:16 Microsoft .NET Framework 4.7
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
با سلام مجدد
نسخه جدید Microsoft .NET Framework 4.7 منتشر شد.
همکارانی که قصد دارند از این نسخه جهت توسعه نرم افزار (درون محیط VS) استفاده کنند باید نسخه Developer Pack را نصب کنند.
برای کارکردن برنامه های net47 در رایانه کاربران نصب نسخه عادی کافی است.

برای اطلاعات تکمیلی به لینک های داده شده در زیر مراجعه فرمائید.
Microsoft .NET Framework 4.7
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=825303

The Microsoft .NET Framework 4.7 Developer Pack
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55168

Microsoft .NET Framework 4.7 Language Pack
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55169

Installation on Windows 7, Windows Server 2008 R2 and Windows Server 2012:
https://support.microsoft.com/en-us/help/4020302/the-net-framework-4-7-installation-is-blocked-on-windows-7-windows-ser

What's New in the .NET Framework
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms171868.aspx

Announcing the .NET Framework 4.7
https://blogs.msdn.microsoft.com/dotnet/2017/04/05/announcing-the-net-framework-4-7/

موفق باشید.