1395-07-23 00:09 آموزش تصویری تنظیم SQL Server در حالت اعتبار سنجی MIXED
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
برای اتصال راحت ومطمئن از طریق شبکه و یا بطور کلی امکان استفاده از Username و Password های دلخواه جهت اتصال به SQL Server ، فعال بودن حالت اعتبار سنجی Mixed ضرروی است.

درخصوص انتخاب فعال سازی "SQL Server and Windows Authentication mode" در زمان نصب SQL Server سوالی پرسیده میشود ولی بعد هم میتوانید این حالت را فعال کنید.

تغییر این مورد، یکبار کافی است و روی کل نمونه جاری SQL Server تاثیر می گذارد.

برای تغییر ویا اینکه ببینید حالت فعلی SQL Server تان روی چه چیزی تنظیم شده گام های زیر را پیگیری کنید:

برنامه S QL S erver M anagement S tudio را اجرا کنید وبه دیتابیس مورد نظر متصل شوید.

1) مطابق شکل زیر روی ریشه درختواره راست کلیک کنید و گزینه Properties را کلیک کنید.


2) در پنجره ای که باز میشود از سمت چپ به برگه Security بروید و گزینه SQL Server and Windows Authentication mode را انتخاب کنید و OK کنید.
این خود تنظیم اصلی است، اگر گزینه فوق برای شما فعال است که کار تمام است و نیاز به پیگیری مرحله بعدی ندارید.


3) اگر گزینه فوق را تغییر دادید، برای اعمال آن باید SQL Server تان یک بار Restart شود.
خوشبختانه این کار هم ساده است، کافیست بار دیگر در ریشه درختواره راست کلیک کنید و اینبار گزینه Restart را کلیک کنید.


بعد فرمان Restart فقط یک سوال جهت اطمینان پرسیده میشود ... Are you sure you want to restart که باید Yes را کلیک کنید وکار تمام است.

حالا میتوانید از شاخه Security>Logins در رختواره User,Pass های مورد نظر را با مجوزهای دسترسی دلخواه تعریف کنید.
موفق باشید.