طرح مسائل و سوالات مرتبط با دیتابیس SQL Server
عنوان / شروع کننده تاپيک آخرین مطلب
Direct Download SQL Server 2017
شروع شده توسط: حاجی شریفی
توسط: emmaagro
1402-12-05 10:55
Direct Download SQL Server 2019
شروع شده توسط: حاجی شریفی
توسط: حاجی شریفی
1398-10-05 20:32
تبدیل دیتابیس DataBaseFirst به CodeFirst
شروع شده توسط: booysusa
توسط: booysusa
1398-08-19 20:46
توسط: حاجی شریفی
1397-06-06 22:04
SQL Server 2016
شروع شده توسط: حاجی شریفی
توسط: حاجی شریفی
1395-12-19 03:21
توسط: حاجی شریفی
1395-07-24 03:04
توسط: حاجی شریفی
1395-07-23 00:09